Connect with us

Car

“GWM” เซอร์เวย์ตลาด ชี้คนไทยพร้อมใช้รถไฟฟ้า

ผลสำรวจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จับมือ นิด้าโพล ชี้ผู้บริโภคชาวไทยถึง 77.68% พร้อมเปิดรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ให้ความสนใจในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันทั้งในประเภท BEV, HEV และ PHEV โดยมี 3 ปัจจัยสำคัญในเลือกซื้อ ได้แก่ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และศักยภาพของรถ ทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนด้วยสัดส่วนมากถึง 99.31%

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดแคมเปญ Get to know Thai Consumers ตลอดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการซื้อขายและการใช้รถยนต์ของผู้บริโภคชาวไทย และร่วมมือกับนิด้าโพลสำรวจความคิดเห็น โดยทีมผู้บริหารได้ลงพื้นที่ 5 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความเห็นของคนใช้รถในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมออนไลน์เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ GWM กลุ่มแรกมาเข้าร่วมงาน GWM Exclusive Meet Up เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้บริหารได้อย่างเต็มที่

นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย เผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ยังคงเดินหน้าพูดคุย สอบถามความคิดเห็น และเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งในแง่ปัญหาที่พบและสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ทั้งในด้านการซื้อรถ การขับขี่ การขาย รวมไปถึงการบริการหลังการขาย เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และรูปแบบการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคชาวไทย”

ล่าสุด เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ร่วมมือกับ นิด้าโพล สำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้ใช้รถยนต์ของคนไทย 1,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่งผลการสำรวจระบุว่า ผู้บริโภคชาวไทยมีความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) สูงถึง 77.68% โดยมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 28.97% มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 26.88% และอีก 16.96% มองว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษา ในระยะยาว

โดยรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) ที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจแบ่งเป็น รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) 38.69%, รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicle: HEV) 30.95% และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) 30.36%

ปัจจัยที่จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันคือ เรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 22.02% ในขณะที่ 19.05% มองว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่เป็นมิตรมากกว่าและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ดีกว่า โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 3 อันดับแรกในการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และศักยภาพของรถ และคนไทย 99.31% มีความเห็นเชิงบวกต่อรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน และมีมุมมองที่เปิดกว้างต่อเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่จากจีน โดยส่วนใหญ่ยอมรับว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีจากจีนนั้น มีความน่าสนใจในราคาที่เข้าถึงง่าย

ทว่ายังพบอุปสรรคในการซื้อรถใหม่โดย 34.13% ระบุว่าไม่มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ขณะที่ 27.08% คิดว่าตัวเลือกในตลาดมีน้อยเกินไป และอีก 25.30% พบปัญหาการเปรียบเทียบราคาจากหลายที่แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ถูกใจ นอกจากนี้ ยังพบประเด็นที่ผู้บริโภคไม่พึงพอใจเกี่ยวกับบริการหลังการขายของบริษัทรถยนต์

โดย 42.76% ประสบปัญหาการใช้เวลานานในการรอสายหรือรอการตอบคำถามจากเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ 41.07% มีความกังวลเรื่องค่าบริการที่อาจจะแพง 29.46% ไม่มั่นในคุณภาพการซ่อม หรือกังวลว่าจะมีข้อผิดพลาดจากการซ่อม และอีก 28.57% ระบุว่าศูนย์บริการอยู่ไกลจากบริเวณที่พักอาศัย ทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปรับบริการ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Must See

Advertisement

More in Car