Connect with us

Car

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดี

บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยมูลนิธิมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย นำโดยมร. โมะริคาซุชกกิ ประธานมูลนิธิฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “มิตซูบิชิมอเตอร์สให้น้องได้เรียน” (Mitsubishi Motors Give Chance, Give Education) เมื่อเร็วๆนี้

โดยมีนายนพพรสุวรรณรุจิ อนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดร. นิอรศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 นางสาวสายใจพุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 คณาจารย์และผู้บริหารจากมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีในพิธี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มร. โมะริคาซุชกกิ ประธานมูลนิธิมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยกล่าวว่ามิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างคนไทย จึงได้ก่อตั้ง “มูลนิธิมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย” ขึ้นในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เพื่อดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนใน   3ด้านหลักสำคัญ ได้แก่1) สิ่งแวดล้อม 2) สุขภาพและชีวอนามัย 3) การศึกษาและจริยธรรม ภายใต้ปณิธาน     ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “สรรค์สร้างเคียงข้างสังคมไทย” โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ไปแล้ว อาทิ การมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โครงการปลูกป่า 60ไร่ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสระแก้ว 

มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีได้ก่อตั้งโครงการมิตซูบิชิมอเตอร์สให้น้องได้เรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่นให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของตนได้โดยในปีนี้โครงการได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรวมทั้งสิ้น 100 คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนในจังหวัดชลบุรี 70คนและจังหวัดปทุมธานี30คนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตั้งของศูนย์การผลิตที่แหลมฉบังและสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยซึ่งผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ขอให้เด็กๆทุกคนขยันตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นพยายามทำตามความฝันของตนเองให้สำเร็จและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างดีมร. ชกกิกล่าวเพิ่มเติม 

นาย นพพร สุวรรณรุจิ อนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยที่ได้ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้นมา เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดย กสศ. มีภารกิจในการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โครงการนี้จึงเป็นความร่วมมือระหว่าง   มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กสศ. และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมกันระดมทุกสรรพกำลังเพื่อนำโอกาสทางการศึกษาไปให้ถึงเด็ก ๆ เพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่เรียกว่า “All for Education ปวงชนเพื่อการศึกษา”

โครงการมิตซูบิชิมอเตอร์สให้น้องได้เรียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบโอกาสทางการศึกษาอันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ทั้งนี้ มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยผ่านหลายโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Must See

Advertisement

More in Car